Bóg stworzył świat w siedem dni

Ja stworzyłam w jeden

Jego jest doskonały

Mój… wciąż ulepszam

 

Czy Bóg się przejmował

(gdy świat kreował)

opinią ludzi?

Może też nie powinnam

 

Wszak stworzył mnie

na swoje podobieństwo

Ulepił mnie z miłości