Miała blade jak świt włosy

rozdzielone na dwa warkocze

i skórę wypraną z koloru

ale serce wciąż pełne ufności.

Tylko te wspomnienia …

pustoszyły ją niczym przeciąg

zamykając drzwi do rzeczywistości.