Ukoronował ją

bukietem beznamiętnej pogardy

kurwy wplatając jak kwiatki

w ślubne wiano

Rozsypał się wiecheć

małżeńskiego przymierza

Usechł jak ona

z tęsknoty

z żalu

z pragnienia