– Chciałabym…
ofiarować Ci

wszystko,
co wydaje się najcenniejsze,
ale nie mam.Złoto rozszarpały hieny.

Ból
aż rozrywa duszę
na tyle, że serce wypada
z klatki.

Łap!
To wszystko,

na co mnie stać