W ciszy wszechświata

nasłuchuję oddechów olbrzyma

ma ogromne serce.

 

Wypatruję najjaśniejszej gwiazdy

w niezmierzonej przestrzeń kosmosu

(choć nie jestem mędrcem).