Obudziłeś mnie pocałunkiem,

cichym i delikatnym

jak trzepot skrzydeł motyla

 

a jednak

przywracającym do życia.