Morfeuszu najbliższy
sercu mojemu
choć coraz bardziej obcy
oczom i dłoniom
ukaż mi się kochanie
od zamknięcia oczu czekam

Ukaż mi się utul do snu
nie dręcz zaniechaniem