Nie ma wzoru na naszą miłość,
choć jest uniwersalna.
Nie da się zmierzyć siły
naszego przyciągania do siebie.

Po nitce losu wszedłeś do mojego świata
i uczyniłeś swoim.

Nasze serca splątałeś uczuciem
– teraz tworzymy supeł.
Próbowałam się wyplątać,
oznaczyć własne granice
a tylko rozpętałam koniec świata.

To miłość do ciebie kazała mi odejść.

Nie ma tu szczęśliwego zakończenia,
bo czy można zakończyć związek,
który wykracza poza wszelką chemię?