Świadoma swojego zagubienia

wśród stada baranów

 

pełna emocji

nie mieszczących się w żadne kanony poezji

beczy bez opamiętania

 

Brnie ślepo

szukając dobrego pasterza

 

Ufa

– że ją nawróci

– że porzuci dla niej baranie stado

pełne świętych krów