Spoglądam w okna

by zapomnieć koszmar

minionych chwil

 

Rój deszczowych

chmur kłębi się nade mną

 

Zanosi się na płacz